Obchodní podmínky

Objednávky

–    lze zasílat písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou), ale je možná i telefonická objednávka nebo ústní objednávka přímo na obchodním oddělení

–    objednávky musí obsahovat následující identifikační údaje zákazníka: 

– obchodní jméno
– IČO
– DIČ
– fakturační a dodací adresu
– telefonní kontakt (pro případné upřesnění objednávky)
– e-mail k zaslání potvrzení objednávky
– e-mail k zaslání elektronické faktury (při platbě bankovním převodem)

V objednávce musí být obsaženy následující informace o objednaném zboží, na základě kterých dochází k jeho správné identifikaci: 

norma ( DIN, ISO, ČSN nebo jiná specifikace, např. výkresová dokumentace )
materiál
povrchová úprava
rozměr
počet kusů
případně dohodnutá cena nebo odkaz na naši cenovou nabídku 

–    další formou objednání zboží pro zákazníky, zaregistrované na našem e-shopu, je vytvoření přímé elektronické objednávky, tato forma objednávky je zvýhodněna 2% slevou z celkové hodnoty objednávky 

–    na základě požadavku zákazníka jsme schopni nabídnout i variantu objednávání zboží při použití EDI komunikace

–    v případě, kdy zákazník požaduje k objednanému zboží certifikát 3.1 a zboží je již zasláno do akreditované laboratoře se kterou spolupracujeme a dojde k zrušení objednávky ze strany zákazníka, bude fakturována plná výše ceny atestu.

Logistika

–    skladové zboží z objednávek, doručených do 11:00 hodin a elektronických objednávek,

doručených do 12:00 hodin, bude dodáno do 48 hodin (na území ČR i SR) 

–    skladové zboží z objednávek, doručených po 11:00 hodině a elektronických objednávek, doručených po 12:00 hodině, bude dodáno do 72 hodin  (na území ČR i SR)

–    na zboží, které není skladem, bude vytvořena cenová nabídka s uvedením možného termínu dodání

–    dopravu zboží k zákazníkovi zajišťujeme smluvními přepravními službami, při hodnotě objednávky do 6 000,- Kč je účtováno dopravné 150,- Kč, při hodnotě objednávky vyšší je doprava zdarma
–    jsme napojeni na systém sledování zásilek, který nám v jakémkoli čase umožňuje okamžitě informovat zákazníka o stavu jeho zásilky a pokud byla již doručena, zjistíme čas a jméno zaměstnance, který zásilku převzal

–    dalším možným způsobem odběru zboží je osobní vyzvednutí přímo na expedičním skladu v Úpici (v případě uvedení přibližného času vyzvednutí zboží na objednávce zaručujeme rychlé vyřízení bez čekání) 

–    dále našim zákazníkům nabízíme dodávky zboží formou KANBANU, nyní nově i pomocí moderních technologií 
–    těmto zákazníkům držíme bezpečnostní zásobu zboží na našem skladě, čímž snižujeme jejich skladové náklady a zároveň se staráme o pravidelné a plynulé doplňování zboží do výroby (automaticky vygenerované objednávky pomocí čteček čárových kódů)
–    na základě dodaných informací (požadovaný sortiment, jeho značení, spotřeby za dané období, prostorové kapacity…) zpracujeme návrh optimálního řešení kanbanových dodávek zboží přesně na míru zákazníka

–    přepravu zboží do zahraničí řešíme individuálně, kromě naší smluvní přepravní služby je možný i vlastní odběr nebo odběr přepravní službou zákazníka přímo na expedičním skladu v Úpici

–     váha zboží a jednotlivých položek na našem eshopu je pouze orientační

Ceny

–    ceny zboží se mění v závislosti na cenách vstupních materiálů a také z důvodu kolísání kurzu CZK vůči € a $ 

–    zákazníci registrovaní v internetovém obchodu mají možnost okamžitého zjištění jejich aktuálních cen

–    našim zákazníkům, kterým dodáváme zboží formou KANBANU (pravidelných dodávek zboží přímo do výroby), držíme bezpečnostní zásobu zboží na našem skladě za předem dohodnutou smluvní cenu 

–    v případě požadavku jsou možné dodávky zboží přesného množství, nejen na celá balení od výrobců – za tuto službu je účtován poplatek ve výši 100Kč = rozbalné
–    rozbalné se účtuje pouze v případě požadavku menšího množství, než je počet kusů v jednom balení
–    rozbalné se nevztahuje na balení do 25 ks a dále na položky dle DIN 6914, 6915, 6916, 7990, 975, 6880 a podložky NORD-LOCK
–    za poplatek je také možné připravit i různě balené sety zboží

Platební podmínky

–    jsou předmětem dohody, standardně poskytujeme možnost platby faktur formou bankovního převodu pouze stálým zákazníkům, splatnost se sjednává po dohodě se zákazníkem a je závislá na spolehlivosti zákazníka při platbách faktur

–    dalším způsobem platby je odběr zboží na dobírku, tuto možnost nabízíme především novým zákazníkům nebo zákazníkům s malými a nepravidelnými odběry

–    při osobním odběru zboží přímo na expedičním skladu v Úpici je možná hotovostní platba 

–    vážíme si zákazníků, kteří plní své závazky včas, tak jako i my musíme včas plnit závazky k našim dodavatelům. Proto nabízíme našim zákazníkům skonto 2% při uhrazení faktury do 7 dnů – bližší informace jsou uvedeny na jednotlivých fakturách.

Převzetí zboží

–    převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu nebo doručenky přepravní společnosti či pošty
–    zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození
–    v případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem protokol a pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně či telefonicky prodejce 

Vrácení zboží

V případě, že kupující vrací zboží je důvod vrácení povinen specifikovat do reklamačního protokolu jenž si stáhne na našich webových stránkách a dále uvede číslo a druh dokladu k tomuto zboží. Bez těchto údajů a vyplněného reklamačního protokolu si prodávající vyhrazuje právo účtovat poplatek až do výše 100% z hodnoty vráceného zboží nebo reklamaci zamítnout.

Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
    Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady lhůty uvedené v příslušném ustanovení o záruce za jakost. 
Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije:

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
u  použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

– vyplývá-li to z povahy zboží.

Informace týkající se reklamací naleznete v Reklamačním řádu.